KCKZ_Special_Kraamzorg

KCKZ Special Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Goed ouderschap kan er heel verschillend uitzien
Ons westerse beeld van goed ouderschap belemmert de aansluiting met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Wees je als professional daarom bewust van je eigen normen en benader ouders met een open blik.

Interview met Judi Mesman op pagina 14&15.