Onderwijs, Training & Lezingen

Judi Mesman geeft op dit moment de volgende vakken aan de Universiteit Leiden:

Interculturele pedagogiek

Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

Woke in de polder

Minor De (on)rechtvaardige samenleving

Buiten de Universiteit geeft Judi Mesman trainingen, lezingen en workshops over thema’s rond sociale rechtvaardigheid, racisme en diversiteit en inclusie. Recente voorbeelden:

Leiderschap in kleur.

Lezingen bij o.a. Algemene Bestuursdienst Overheid (28 juni 2024), Binoq Atana (18 juni 2024), Cultuur Inclusief Rotterdam (16 mei 2024), Rechtbank Den Haag (7 mei 2024), Talent naar de Top (17 april 2024).

Lesmateriaal in het licht van Gelijke Kansen.

Masterclass voor het Haags Educatiefestival (oktober 2023).

Culturele normativiteit en blinde vlekken in de zorg voor jeugd en gezin:

Lezing voor Congresfestival Jouw werk mijn leven, Partners voor Jeugd (september 2023).

De ontwikkeling en socialisatie van racistische vooroordelen bij kinderen.

Lezing voor het Koninklijk Genootschap Physica Alkmaar (januari 2023).

De rol van cultuur in de zorg voor jeugd en gezin.

Workshop voor Veilig Thuis Gouda (september 2023).

In gesprek over onzekerheden en blinde vlekken.

Training binnen de Masterclass Leiderschap, diversiteit en inclusie - Vlaamse Steden, door het Leiden Leadership Centre (mei 2022).

Cultuur in de praktijk van vertrouwensartsen.

Trainingsmodule binnen de opleiding voor vertrouwensartsen door de Netherlands School of Public & Occupational Health (mei 2022).

Het verborgen curriculum.

Online workshop voor studiedag over burgerschapsonderwijs van De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden Leiderdorp (maart 2022).

Een aanvraag voor een training, lezing of workshop kan verstuurd worden naar: [email protected]