Leiderschap in kleur

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 2 juli deelde Judi Mesman haar bevindingen uit haar onderzoek naar de ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities in de Nederlandse (semi-) publieke sector. De bijeenkomst is terug te zien via onderstaande link.

Judi Mesman (1974) is sinds 2009 hoogleraar aan de Universiteit Leiden en richt zich op de bestudering van sociale (on)rechtvaardigheid met speciale aandacht voor intergenerationele vraagstukken op individuele en institutionele niveaus. Sinds 2024 is zij Universiteitshoogleraar Maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact. Mesman is gekozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 2018), winnaar van de Stevinpremie (2021) voor de maatschappelijke impact van haar onderzoeksprogramma en ontvanger van competitieve onderzoekssubsidies waaronder NWO Veni, Vidi, Vici, ERC Starting and Consolidator Grants. Van 2012-2016 was Mesman wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden Van 2016-2022 was zij Dean van het Leiden University College in Den Haag. Ze is mede-oprichter van Athena’s Angels en van de NWA route jeugd. Ze heeft tot nu toe 26 promovendi tot een PhD diploma begeleid, geeft het vak Interculturele Pedagogiek in de bachelor van Pedagogische Wetenschappen, en heeft 3 onderwijsprijzen gewonnen, de meest recente voor de podcastserie voor studenten over het werken met jeugd in de multiculturele samenleving. Samen met haar team ontwikkelde ze de minor De (on)rechtvaardige samenleving. In 2021 publiceerde Mesman Opgroeien in kleur, een boek voor ouders over antiracistisch opvoeden.