Dutch publications

Academic (NL)

Mesman, J. (2022).

Vier kritische vragen over de veronderstelde universaliteit van de gehechtheidstheorie. Special issue Pedagogiek, vol 42, no 3.

Mesman, J. & Liefaard, T. (2019).

Blogserie KROOST over onderwijs en kinderrechten in de maand van de kinderrechten. Er is veel te vieren, maar ook nog veel te betreuren als het gaat om kinderrechten in Nederland. Daarom in november 2019: 30 dagen, 30 verhalen, 30 jaar kinderrechten. link naar blog serie.

Mesman, J., Van den Rozenberg, T., Van Veen, P.D., Zicha, L., Groeneveld, M.G. (2019).

Representatie en stereotypering van vrouwen en mannen in schoolboeken voor de brugklas. Rapport voor uitgeversorganisatie de GEU.

Mesman, J., Van Veen, P.D., Van den Rozenberg, T., Zicha, L., Groeneveld, M.G. (2019).

Etnische diversiteit en stereotypering in schoolboeken voor de brugklas. Rapport voor uitgeversorganisatie de GEU.

Endendijk, J. J., Derks, B, & Mesman, J. (2018).

Welke gevolgen heeft het ouderschap voor de genderrolstereotypen en rolpatronen van ouders? Mens en Maatschappij, 93, 165-168. doi:10.5117/MEM2018.2.INDE

Mesman, J. (2016).

Universele en culturele dimensies van opvoeding en ontwikkeling. In: M. H. van IJzendoorn, & L. van Rosmalen (Eds). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 87-99). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Mesman, J. & Vermeer, H. (2016).

Vaders en moeders als opvoeders van jongens en meisjes. In: M.H. van IJzendoorn, & L. van Rosmalen (Eds). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 115-126). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Mesman, J. (2011).

Leidsters voorschool moeten ook hun vooroordelen overwinnen. Artikel voor website socialevraagstukken.nl. Link naar artikel

Mesman, J. (2011).

De opvoeding van driejarigen: Klaar voor de start? In: P. Muller, H. Versteegen, K. Westerbeek (Eds). Drie jaar! Utrecht: Sardes

Mesman, J. (2010).

Zelfregulatie en de rol van de opvoeder. In: E. Schouten (Ed.). Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind. Utrecht: Sardes

Mesman, J. (2010).

Oud geleerd, jong gedaan. Investeren in ouders bevordert de onderwijskansen van jonge kinderen. Inaugural lecture, Leiden University.

Mesman, J. & Yaman, A. (2010).

Opvoeden in twee culturen. In J. de Jong & S. Colijn (Eds). Handboek transculturele psychotherapie en psychiatrie (pp. 151 – 163). Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.

Van IJzendoorn, M. H., Prinzie, P., Euser, E. M., Groeneveld, M. G., Brilleslijper-Kater, S. N., Van Noort-Van der Linden, A. M. T., Bakermans-Kranenburg, M. J., Juffer, F., Mesman, J., Klein Velderman, M., & San Martin Beuk, M. (2007).

Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005). Leiden University. Junger, M., Mesman, J., & Meeus, W. (2003). Psychosociale problemen bij adolescenten: Prevalentie, risicofactoren en preventie. Ministerie van VWS (CJO)/Van Gorcum.

Mesman, J., & Koot, H. M. (2002).

De ontwikkeling van internaliserende en externaliserende problemen van peutertijd tot preadolescentie. Kind en Adolescent, 23(1), 24-41.