Abdellah_Mehraz

Podcast 6: Abdellah Mehraz

Abdellah Mehraz is oprichter en directeur van adviesbureau Trias Pedagogica, dat met vaders debatteert over hun rol in de opvoeding, en professionals traint rondom vaderschap en interculturele pedagogiek. Abdellah woonde een groot deel van zijn jeugd in Marokko, studeerde in Nederland pedagogiek, en draagt geeft les aan de Hogeschool InHolland over intercultureel vakmanschap.

Kaveh_Bouteh

Podcast 5: Kaveh Bouteh

Kaveh Bouteh is trainer en adviseur bij Pharos op het gebied van interculturele communicatie, omgaan met verschillen in een pluriforme samenleveing, en het doorbreken van stereotypen en vooroordelen. Kaveh vluchtte als jonge man uit Iran en kwam in Nederland terecht. Hij heeft een schat aan praktijkervaring met vraagstukken rond interculturele pedagogiek.

Zawdie_Sandvliet

Podcast 1: Zawdie Sandvliet

Zawdie Sandvliet is socioloog en was ten tijde van het interview werkzaam als docent bij de Hogeschool van Amsterdam, en als docent maatschappijleer bij het Lelylyceum in Amsterdam Zuid-Oost. Hij is nu promovendus aan de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar land grabbing door Nederland in Suriname in het koloniale tijdperk. Hij is van Surinaamse afkomst en gespecialiseerd in het Nederlandse koloniale verleden en ontwikkelaar van het vak Afro-Nederlandse studies.