Kaveh_Bouteh

Kaveh Bouteh is trainer en adviseur bij Pharos op het gebied van interculturele communicatie, omgaan met verschillen in een pluriforme samenleveing, en het doorbreken van stereotypen en vooroordelen. Kaveh vluchtte als jonge man uit Iran en kwam in Nederland terecht. Hij heeft een schat aan praktijkervaring met vraagstukken rond interculturele pedagogiek.