Marleen Groeneveld

  • PROFESSOR
  • AUTEUR
Over mij

In 2006 heb ik mijn masteropleiding tot gezinspedagoog cum laude afgerond na het schrijven
van mijn scriptie over kindermishandeling. Vervolgens ben ik aan de Universiteit Leiden
gepromoveerd op het onderwerp ‘kinderopvang’, waarvoor ik welbevinden en stress van
kinderen in kinderdagverblijven en gastouderopvang en (verbeteringen van) kwaliteit van
gastouderopvang in kaart bracht. Sinds 2010 ben ik als PostDoc onderzoeker werkzaam
geweest op verschillende projecten die zich richtten op gender-socialisatie. Vragen die hierbij
centraal stonden waren: hoe voeden vaders en moeders hun zonen en dochters op? Wat is
de rol van gender in schoolboeken, bij becijfering van proefwerken en op rapporten van
kinderen? Naast het onderzoek heb ik als universitair docent onderwijs gegeven bij de
opleiding pedagogische wetenschappen.

Momenteel ben ik betrokken bij de opzet van het nieuwe center ‘sociale rechtvaardigheid’ op
de Faculty of Governance and Global Affairs in Den Haag. Binnen dit center bieden we een
minor (en mogelijk in de toekomst ook een master) aan rondom het thema ‘sociale
rechtvaardigheid’. Ook ben ik betrokken bij een maatschappelijk project ‘Kinderen van de
Stad’, op een grote basisschool in Den Haag. In dit project stimuleren we de Nederlandse
taalontwikkeling van leerlingen met een migratieachtergrond, met behulp van studenten die
in de klas groepjes kinderen begeleiden. Hiernaast voer ik participatief actieonderzoek uit op
dezelfde basisschool in Den Haag. Middels participatieve observaties en focusgroepen
onderzoeken we samen met medewerkers van de school waar uitdagingen liggen, hoe we
deze kunnen aanpakken, en hoe we dit samen kunnen evalueren.

Highlights

Lorum ipsum dolor set amit

Postdoc projecten:

Begeleiding van tien promovendi bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van hun onderzoek en het groeien als onderzoeker.

Maatschappelijk project Kinderen van de Stad:

Al drie jaar lang brengen we de behoeften aan extra handen in de klas en de wens van studenten om meer praktijkervaring op te doen samen in het taalproject ‘Kinderen van de Stad’.

Participatief actie onderzoek:

Onderzoeksvragen vanaf de werkvloer een plek geven: middels participatieve observaties en focusgroepen onderzoeken we samen met medewerkers van de school waar uitdagingen liggen, hoe we deze kunnen aanpakken, en hoe we dit samen kunnen evalueren.

Onderwijs:

Het geven van onderwijs aan eerstejaars tot masterstudenten: hoorcolleges, werkgroepen en de begeleiding van onderzoeksstages en bachelor- en masterscripties.

Prijzen en subsidies:

Prijs voor meest excellent proefschrift in veld van educatie (Institute for the Study of Education and Human Development), Grassroots subsidie innovatief onderwijs (Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden), Onderzoekssubsidie taal in de kinderopvang (Gratama Stichting), Onderzoekssubsidie religie en gendersocialisatie (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit).