Lotte van der Pol

  • ASSISTENT PROFESSOR
Over mij

Ik startte mijn carrière als pedagogisch hulpverlener en vrijwilliger in de begeleiding van
mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Daarbij ontwikkelde ik een sterke interesse in de vraag: hoe faciliteren we nu dat mensen deel kunnen nemen aan het sociale
en maatschappelijke leven op een manier die echt past bij hun behoeftes, wensen en
eigenschappen? En wat is dat eigenlijk precies, meedoen aan de samenleving?

Vervolgens maakte ik de overstap naar Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden)
waar ik na mijn afstuderen promotieonderzoek deed naar gendersocialisatie in jonge
gezinnen. Als postdoc onderzoeker begeleidde ik kleinere en grotere onderzoeksprojecten
naar de ontwikkeling van gender normen van de vroege kindertijd tot begin volwassenheid,
zowel in het gezin als op school. De interesse in de aansluiting (of het gebrek daaraan)
tussen individu en samenleving was ook hierin het uitgangspunt.

Momenteel richt ik me in onderzoek, onderwijs en outreach op het thema sociale
rechtvaardigheid met in het bijzonder aandacht voor het overbruggen van de kloof tussen
wetenschap en de dagelijkse praktijk. Zo coördineer ik het maatschappelijke project
Kinderen van de Stad: op een bi-culturele basisschool in Den Haag bieden getrainde
studenten een rijke taalomgeving tijdens de dagelijkse schoolactiviteiten. Daarnaast ben ik
coördinator van de minor De (onrechtvaardige) samenleving die in september 2024 van
start gaat en ben ik betrokken bij participerend actieonderzoek op de hierboven genoemde
school waarbij we samen met de medewerkers van de school kijken waar uitdagingen liggen
en hoe we deze kunnen aanpakken.

In toekomstig onderzoek en onderwijs wil ik de praktische en academische ervaringen die ik
heb opgedaan combineren door middel van onderzoek naar het thema sociale
rechtvaardigheid t.a.v. mensen met een functiebeperking, en de vormgeving van onderwijs
waarbij studenten leren in en van de praktijk van sociaal-maatschappelijke organisaties.

Highlights

Minor De (on)rechtvaardige samenleving:

Coördinatie (succesvolle) aanvraag en uitvoering – ontwikkeling en uitvoering twee van de zes vakken met als centraal thema: leren door doen (‘met je voeten in de klei’) – start minor: september 2024.

Outreach project Kinderen van de Stad:

Al drie jaar lang brengen we de behoeften aan extra handen in de klas en de wens van studenten om meer praktijkervaring op te doen samen in het taalproject ‘Kinderen van de Stad’. Op een biculturele basisschool in Den Haag bieden getrainde studenten een rijke taalomgeving aan kleuters tijdens de dagelijkse schoolactiviteiten.

Postdoc onderzoeker en copromotor

In twee grootschalige onderzoeksprojecten naar de ontwikkeling van gender normen in de vroege kindertijd en adolescentie: begeleiding 6 PhD studenten – 4 kandidaten inmiddels gepromoveerd.

Gastdocent

op diverse middelbare scholen en voor pre-university studenten over de genderontwikkeling van jonge kinderen.

Grassroots subsidies onderwijsinnovatie:

Als universitair docent Pedagogische Wetenschappen ontving ik in 2016 en 2017 een grassroots subsidie voor de bevordering van de praktijkervaring en toegepaste technieken van studenten.